Logistik med ro i maven


Et udpluk af VK Gruppen's udbud af løsninger 

DISTRIBUTIONSKØRSEL

Udførsel af distributionskørsel skal ske under hensyn til at kommunikationsvejen konstant skal være åben og klar. Informationsflowet skal ske on-time for at eventuelle udfordringer bliver løst på den bedste måde. Hos VK Gruppen er alle teammedlemmer klar over deres egne ansvarsområder, men alle parate til at håndtere enhvner udfordring. Alle informationer deles rettidigt, hvilket muliggør at vi kan finde den rette løsning på rekordtider.

LAGERHÅNDTERING

Lagerhåndtering er enhver virksomheds flaskehals, når det kommer til modtagelse, fordeling, ompakke og afsendelse. Derfor er det vigtigt med et team, der kan holde overblik, og forudse eventuelle forsinkelser, der måte have effekt på leveringsstabiliteten for køretøjerne. Det er derfor et vigtigt område for VK Gruppen har vi sørget for at lagerhåndteringen får den opmærksomhed, som den kræver.

NATTEKØRSEL

Nattekørsel skal foregå uden problemer, hverken under levering eller kørsel. Formålet med natteleveringer, er at leverancen er akut. Det betyder at alt, der kan formindske leveringssikkerheden, bliver fundet en løsning til. Hos VK Gruppen har vi løst mange af nattens udfordringer, såsom at alle leveringer leveres efter eventuelle instrukser. Er uheldet ude eller er der tvivl over en instruks, har VK Gruppen en dedikeret serviceafdeling for løsning af alle  mulige problemer.

LASTBILKØRSEL

Lasbilen er rygraden for alle forretninger, der sælger fysiske produkter, der er hentet fra andre geografiske områder. Det er derfor en vigtig brik for alle virksomheder, at kunne passe ind i logistikken bag planlægning, pålæsning, kørsel og aflæsning. Det er VK Gruppen 100 meter mester i sammen med Danmarks største lastbilnetværk.